За нас

Видео представяне

Фондация „Световен образователен форум България“ е организация, член на Световен образователен форум и на Европейската асоциация на училищни директори.

Мисията на Фондация „Световен образователен форум България“ е  създаване на глобална мрежа чрез достъп до онлайн платформа за комуникация, популяризиране на добри практики, публикуване на иновации и статии, проучвания, анализи и квалификация в областта на образованието, както и осъществяване на контакти с други национални и международни организации със сходни дейности и цели, иницииране и реализиране на проекти с национално и международно финансиране.

Министерство на образованието и науката и Фондация „Световен образователен форум България“ постигнаха общо съгласие за обединяване на усилията за осъществяване общи цели относно професионалното развитие на учителите, като им се предоставят възможности за обмяна на опит, ресурси, взаимно обучение, съвместни проекти и достъп до информация чрез Платформа за взаимопомощ на учители. 

Допълнителна информация за организацията, цели, дейности, начин за  присъединяване като редовен член на организацията или като посланик на добра воля може да намерите на http://www.wefbulgaria.com

Контакт:

Фондация „ Световен образователн форум България“

Е-mail: info@teacherwef.bg

Тел: 00359 895 908 660

Сайт: www.wefbulgaria.com

Свържете се с нас:

Към началото