Платформа за взаимопомощ на учители

Достъпна и безплатна за всички училища и педагогически специалисти в страната след регистрация

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Кратко представяне

Платформата:

–  предоставя възможности за обмяна на опит, ресурси, взаимно обучение, съвместни проекти и достъп до информация чрез „Учителска е-мрежа“ 

– стимулира обмена на добри практики и професионалното развитие на учителите

Защо е необходима?

Учителите са склонни да се чувстват изолирани в собствените си училища и често са обвързани с един опит в училище (Gatt, Pereira Cunha & Costa, 2009). Напрегнатите графици и претоварените учебни програми не им позволяват много време да изследват иновативните педагогики (Cachia et al., 2010). Ключовите елементи за бъдещето на образованието и на учителската професия са свързани с променящата се роля на учителите и обучението на учители, ролята на училищата, необходимостта от преквалификация в контекста на уменията на 21 век, ролята на формалното и неформалното обучение, технологични иновации и бързото развитие на новите технологии, нарастващото значение на защитата на личните данни и проблемите на поверителността (Tellnet D4.3.1, 2012).

Ролята на платформата за взаимопомощ

Възможностите, предоставени от платформата за взаимопомощ, позволяват на учителите да работят в мрежа и да си сътрудничат с други учители от всяка точка и по всяко време. Подобно развитие в професията на учителите е важен аспект, който не може да бъде пренебрегнат, когато се обсъжда бъдещето на образованието. Създаването на група дигитални лидери,  която да развива професионална общност би обусловило напредъка и развитието, свързано с достъп и обмен на постижения в съответната професионална област и осигуряване на качествено преподаване и учене в класната стая и извън нея.

Онлайн платформата е достъпна и безплатна за всички училища и педагогически специалисти в страната след регистрация.

Иновативни методи в класната стая
STEM Образование
Коучинг
Лидерство
Медии, комуникации, пиар
Умения на 21 век

Ресурси за учителя

Разнообразие от ресурси в различни направления, насочени към повишаване на професионалната квалификация на учителите

Предложената информация в модул „ Ресурси“ на платформата за взаимопомощ се актуализира на три месеца и включва организационен отговор на многообразието и сложността на образователните потребности в следните насоки:

 • Иновативни методи в класната стая
 • STEM образование
 • Коучинг
 • Лидерство
 • Медии, комуникации, пиар
 • Умения на 21 век

Предоставянето на достъп до информация от публикувани национални и международни доклади, проучвания, статии и публикации може да се разглежда като форма на подкрепа и наставничество по време на кариерното развитие на учителите.

Споделяне на уроци

Тук може да споделите Вашия добър опит и да почерпите от опита на Ваши колеги от страната!

Платформата предлага възможност за обмен на уроци от I до XII клас.

 За споделяне на Ваш урок  е необходимо:

 1. Да се регистрирате в платформата
 2. Да попълните формулярната бланка за подаване на урок и прикачите използвани ресурси по Ваш избор – презентация, снимки на материали, линк към видео.
 3. Вашите уроци ще бъдат качени след преглед и одобрение от страна на администратор на платформата.

Форум за дискусии

Имате ли интересни истории? Добър опит, който искате да споделите? Харесали сте семинар или обучение, което сте посетили? Имате чудесна идея или решение на проблем?

В този модул на платформата за взаимопомощ на учители имате възможност:

 • да споделяте новини
 • да обменяте информация за проекти със своите колеги
 • да търсите и да давате професионални съвети и подкрепа
Към началото