Ресурси

Творчеството и иновациите стават все по-важни за развитието на общество на знанието през 21-ви век. Те допринасят за икономическия просперитет, както и за социалното и индивидуалното благополучие. Образованието се разглежда като централно за насърчаване на творческите и иновативни умения.  Ресурсите могат да се споделят, което намалява натовареността на учителите, тъй като учителите не трябва да създават ресурси от нулата (Johnson, Adams & Haywood, 2011).

Предложената информация в модул „ Ресурси“ на платформата за взаимопомощ се актуализира на три месеца и включва организационен отговор на многообразието и сложността на образователните потребности в следните насоки:

  • Иновативни методи в класната стая
  • STEM образование
  • Коучинг
  • Лидерство
  • Медии, комуникации, пиар
  • Умения на 21 век

Предоставянето на достъп до информация от публикувани национални и международни доклади, проучвания, статии и публикации може да се разглежда като форма на подкрепа и наставничество по време на кариерното развитие на учителите.

Към началото